Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад Уласай һурагшад Бүхэроссиин олимпиадын түгэсхэлэй шатада хабаадана.

17.04.2017

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ульяновск, Смоленск, Волгоград хотонуудта Бүхэросиин олимпиадын түгэсхэлэй шата һуралсалай элдэб предмедүүдээр үнгэргэгдэжэ байна.

Бүхэроссиин хэмжээндэ ахалагша классуудай 8 һурагшад уласаа түлөөлхэ юм. Тэдэнэр англи, немец, ород хэлэнүүдээр, эдэй засаг ,байгаали хамгаалга, хуули, спорт гэһэн предмедүүдээр эрдэм мэдэсэеэ шалгаха юм. Хабаадаһан шэглэлдээ илаһан һурагшад Ород гүрэнэй ямаршье дээдэ һургуулида тэрэл шэглээлээр орохо аргатай.

Бүхэроссиин олимпиадада хабаадахын тула һурагшад уласай хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн олимпиадада хэрэгтэй баал абаха ёһотой байгаа. Жэшээнь, Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-һургуулиин 9-дэхи классай һурагша Алтана Доржиева хэрэгтэй 65, 5 баллһаа 68,5 балл абаһан байна. Улаан-Үдын 35-дахи һургуулиин “Эдэй засаг” гэһэн шэглэлдэ хэрэгтэй 110 баллһаа 117 балл абаба. Байгал шадарай аймагай Турунтаево һууринай гиназиин Кристина Гаевая байгаали хамгаалгаар хэрэгтэй 77 баллһаа 82 балл абаба.

Англи хэлээр Ольга Тумурова энэ олимпадада эрхимээр хабаадаа. 2016 ондо Уильям Шекспирэй зохёолнуудаар үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ тэрэ илажа, Великобритани ошожо, хоёр долоон хоногто һураха аргатай байгаа гэжэ һануулнабди. Үшөө тиихэдэ Улаан-Үдын 59-дэхи гимнази дүүргэгшэ Яков Кононов 2010 ондо уласхоорондын болон бүхэроссиин олимпиадануудта уласаа амжалтатайгаар түлөөлһэн байна. Тэрэ физикээр бүхэроссиин олимпиадада түрүүшын һуури эзэлжэ, “Болбосорол” гэһэн үндэһэтэнэй түсэлдэ юрэнхылэгшын грантда хүртэһэн, энэ шэглэлээрээ дээдэ һургуулида шалгалта тушаангүй орохо эрхэтэй болоһон байна. Астрономёор үнгэргэгдэһэн уласхоорондын олимпиадада энэ хүбүүн хоёр дахин илаһан. Яков Кононов олимпиадада илагшадтай хамта тэрэ үедэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ байһан Дмитрий Медведевтэй уулзалгада хабаадаһан юм.

 

ИД «Буряад Yнэн»

ОПУБЛИКОВАТЬ